CVRM

CVRM staat voor Cardiovasculair Risicomanagement. Dit houdt in dat risicofactoren voor hart -en vaatziekten kunnen worden opgespoord en behandeld.  Wil je eventuele risicofactoren vroegtijdig kunnen vast stellen, zodat ze kunnen…

Continue Reading CVRM