CVRM

CVRM

CVRM staat voor Cardiovasculair Risicomanagement. Dit houdt in dat risicofactoren voor hart -en vaatziekten kunnen worden opgespoord en behandeld.  Wil je eventuele risicofactoren vroegtijdig kunnen vast stellen, zodat ze kunnen worden behandeld op een veilige manier? Je kunt terecht bij een instelling die is gespecialiseerd in CVRM om er vroeg bij te zijn of jezelf in ieder geval gerust te stellen. Op deze wijze wordt overbehandeling voorkomen. Kun je niet gemakkelijk ver reizen voor een behandeling? Maak je vooral geen zorgen, want voor een CVRM wordt vaak gebruikt gemaakt van mobiele apparatuur. Op die manier is een bezoek op locatie heel goed mogelijk. 

Risico’s

Wanneer het aankomt op afwijkingen aan het hart en de vaten zijn er twee manieren waarop deze kunnen ontstaan. Dat zijn namelijk de beïnvloedbare en de niet beïnvloedbare factoren. Beïnvloedbare factoren zijn de factoren die je zelf in de hand hebt, dus je eigen leefgewoonten. Zijn die ongezond? Of juist gezond? Zo kun je bijvoorbeeld te vet eten, overmatig alcohol gebruiken of roken. Deze en andere factoren zijn van invloed op je hart en vaten. Ook ziekten als suikerziekte of gewrichtsreuma kunnen veel invloed hebben op het hart en de vaten. De niet beïnvloedbare factoren zijn factoren als geslacht, leeftijd, Hyperhomocysteïnemie en familiegeschiedenis. Het is van groot belang om onderscheid te maken tussen deze twee groepen omdat dit invloed heeft op welke behandeling er moet worden gebruikt. 

ABPM

ABPM staat voor 24-uurs ambulante bloeddrukmeting. In veel huisartspraktijken is dit de techniek die wordt toegepast. Deze techniek houdt in dat jij, net als bij een normale bloeddrukmeting, een band om je arm krijgt. Deze band houd je echter 24 uur lang om. Overdag wordt om het kwartier je bloeddruk gemeten, ‘s nachts zal dit om het half uur gebeuren. Voor het meten zal je een signaal te horen krijgen zodat je weet dat je even stil moet gaan staan of zitten. De meeste mensen merken hier ‘s nachts niets van.

Consult

Ben je geïnteresseerd in een consult voor CVRM? Een consult houdt in dat je een vragenlijst invult, waarna het lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Trek hiervoor gemakkelijke kleding aan. Na het lichamelijk onderzoek volgen de polsgolfanalyse, de polsgolfsnelheid en hierna het bespreken van de resultaten. Zo’n consult duurt een half uur tot drie kwartier.

Leave a Reply